Byen Müncheberg og omgivelserne


Byen har nu 5500 indbyggere og er en af de ældste byer i Mark Brandenburg. Den første historiske omtale er fra 29. juni 1232.

Bymidten set fra syd

Bymidten set fra syd


  Marienkirke - tegnet med blyant

Den restaurerede kirke - tegnet med blyant

Byen ligger i udkanten af den 205 km2 store naturpark "Märkische Schweiz", som allerede i 1957 blev erklæret fredet landskab. Omgivelserne er præget af smukke sø-,skov- og bakkelandskaber. Müncheberg er en af de få områder i Tyskland, der stadig har en næsten fuldstændig bymur. Af andre vartegn for byen, kan nævnes den protestantiske sognekirke, der genåbnede i maj 1997, samt de 2 byporte med deres tårne.


  Küstriner Port

"Küstriner Port" også kaldet Storketårnet

"Berliner Port" også kaldet Pulvertårnet

Berliner Port

Distriktet "Märkische Oderland" har et meget smukt landskab og de dengang så typiske gadealléer er også til at finde endnu. Her lader det til at naturen er hel, og sådan er det også. Gæster der vil på rekreation, finder lige det de mangler her: stille skove der indbyder til en gåtur, mange søer, hvor man kan bade eller fiske, uden at være bange for vandkvaliteten og til de lidt mere naturinteresserede gæster er der mange sjældne dyre- og plantearter.

Buckow, perlen i "Märkische Schweiz" ligger ca. 5 km. fra Müncheberg og med togbanen fra 1897 kan man nemt komme dertil. Når man kommer til Buckow, glemmer man hurtigt hektik og stress, for allerede i 1879 beskrev Fontane i sin bog "Wanderungen durch die Mark Brandenburg"- Vandringen gennem Mark Brandenburg, de flotte omgivelser, bjerge og søer, rislende vandløb og de smukke birketræer, hvor man kan se rødderne på jordoverfladen.Byens historie

Hvor der nu ligger vigtige hovedveje, opstod der for 766 år siden byen Müncheberg, der dengang hed "Lubes" . Zisterziensermunke havde der deres markedsplads. Jorden til dette formål, fik de foræret af den Slesvigske Piastenfyrste Hertug Heinrich dem Bärtigen. Navnet "Lubes" de havde valgt til byen, holdt dog ikke lang tid. Man fandt hurtigt ud af at byen blev forvekslet med en anden by der hed "Lebus" som også lå i det område. Man fandt så på et nyt navn nemlig " Mönchsberg" og i bekræftelsen fra Pave Gregor den IX stod der Municheberc - Müncheberg.

Byen udviklede sig hurtigt til at være en af de vigtigste håndværksbyer i området. Allerede i 1319 kom der ordrer fra Landsherskabet om at indkredse området med en bymur. D. 17 april 1432 lavede Husitterne dog stor skade på bymuren. De ødelagde Küstriner Port, plyndrede kirken og satte ild til stort set hele området. Desværre undgik Müncheberg heller ikke pestepidemien i 1605. 643 indbyggere mistede livet. I 30-årskrigen omkom ca. halvdelen af indbyggerne og i 1641 brændte hele byen på nær 6 huse.

Først i starten af det 18. århundrede kunne byen komme sig helt over katastroferne. 40 franske nybyggerfamilier flyttede til byen og en garnison blev opbygget. Dette medførte en forbedring af handels- og forretningslivet i byen. Brandenburgs første hjemstavnsmuseum åbnede i Müncheberg. Sammen med Frankfurt/Oder og Fürstenwalde var Müncheberg de vigtigste byer i Distriktet Lebus.

I 1920´erne blev der mindre plads i bymidten og derfor flyttede flere til udkanten af byen, hvor der var mere ro. Det er der vores Hotel ligger.

I 1945 blev Müncheberg næsten totalt ødelagt af tyske og sovjetiske tropper. Efter længere tids beskydning styrtede kirken sammen og udbrændte totalt. Fra 1953-1958 gik indbyggerne igang med at opbygge kirken igen, som den så ud da Karl Triedrich Schinkel i 1828-1829 tegnede og byggede den.Omegn og natur
  Skibsloefteanlaegget i Niederfinow

Skibsløfteanlægget i Niederfinow

To meget besøgte udflugtsmål er Skibsløfteanlægget i Niederfinow og en af de sidste intakte europæiske Flodlandskaber, også kaldet Oderbruck. I Oderbruck danner floden Oder en naturlig grænse mellem Tyskland og Polen. Områdets størrelse er ca. 700 km2 og derved en tredjedel af distriktet "Märkisch-Oderland". Det rækker fra Berlins bygrænse til floden Oder.


I de mange små kommuner er bydelene meget karakteristiske. De har gennemsnitligt 30 indbyggere pr. km2 og derved bevarer naturen sin plads. På den ene side påvirker det tørre kontinentale klima Fauna og Flora, og samtidig har Oderen vekslende vandstand, hvilket giver naturen den enestående vegetation. I nærheden i Letschin kunne man finde 353 fredede og sjældne planter.

Ingen andre steder i Brandenburg, nej i hele Tyskland har man set så mange forskellige arter så tæt på hinanden. Steppeplanter, som kun ses ved Sortehavet, vokser i nærheden af siv og på engene kan se mange forskellige vandplanter.

Oder, der er 912 km. lang, har selv formet landskabet og påvirker stadig naturen og menneskerne. Floden er meget livsgivende. Den kan også være lunefuld, men det har indbyggerne indstillet sig på. De største ændringer i denne region kom i årene 1747-1753. Dengang fik Kong Friedrich II. floden rettet ud. Ved at forkorte floden, var det muligt at tørlægge engene i området. Ved tørlægningen blev de før oversvømmede enge til et kulturlandskab skabt af mennesket.

Tørlægningen og den deraf følgende landbrugsmæssige udnyttelse fik et smukt landskab til at opstå. Specielt når sneen smelter eller der kommer meget regn på en gang, truer oversvømmelse af digerne. Sidst det skete er faktisk ikke så lang tid siden. I juli og august 1997 havde vandstanden sat rekord for det 20. århundrede. Med godt samarbejde mellem indbyggerne, forhindredes en oversvømmelse.

Af andre udflugtsmål med udgangspunkt i Müncheberg er der også byen Neuhardenberg hvor der ligger et såkaldt "Schinkel"-slot. Der ligger også en af de sidste Brandenburger Vandmøller og ikke mindst byen Frankfurt Oder ca. 35 km fra Müncheberg.