Müncheberg és környéke


Az 5500 lakosú város a Mark Brandenburg egyik legrégebbi városa. Elöször 1232. Junius 29-én említették meg okiratban.

a város központja délröl nézve

A város központja délröl nézve.


  A restaurált templom - ceruzarajz

A restaurált templom - ceruzarajz

A 205 km² nagyságú "Märkische Schweiz" természeti park szélén fekszik, amit már 1957-ben természetvédelmi területté nyílvánítottak. A környék tele szép tavakkal és erdökkel. Müncheberg Németországnak ahhoz a kevés városához tartozik, ahol majdnem teljes épségében megmaradt a középkori várfal. A városunk további nevezetessége az 1997-ben újra megnyitott evangélikus templom "St. Marien", a továbbá a két városkapu tornyaival.


  Küstrini kapu

A Küstrini kapu, Gólyatoronynak is nevezik.

A Berlini kapu, Löportoronynak is nevezik.

Berlini kapu

A "Märkisch Oderland" járásunk vidéke nagyon szép, az utak a tipikus fasorokkal keretezve. Itt még nem csak úgy látszik, hogy a természet rendben van, és ez így is van. A kikapcsolodást keresö vendég itt talál a sétálásra nyugodt erdei utakat, s a tavak minösége kíváló, lehet fürödni és horgászni. A türelmes vendég különleges növényeket és állatfajtákat is talál.

Buckow, a "Märkische Schweiz" gyöngye, kb. 5 km-re van tölünk, könnyen elérhetö az 1897-ben épített vasúttal. Buckow-ban a stresszet gyorsan el lehet felejteni, mint Fontane már 1879-ben leírta a "Brandenburgi Vándorlásaiban"- "hegy és tó, fenyök és lombos fák, kavicsokon csörgedezö források és nyírfák, melyeket a szél gyökereitöl félig megfosztott, hosszú ágaik az erdei patak vízébe merülnek".Történelem

Ahol ma fontos szövetségi utak keresztezödnek, 766 évvel ezelött alapult Müncheberg város, ami akkor "Lubes" nevet kapta. Cisztercita szerzetesek alapították, a "szakállas" Heinrich sziléziai herceg ajándékozta nekik ezt a területet. A város neve nem sokáig volt Lubes, mert többször összetévesztették a már akkor fellendülö környékbeli Lebus várossal. A "Mönchsberg" (szerzetesek hegye) hamarosan meghonosodott. IX. Gregor pápa elismervényi okiratában Municheberc - Münchebergröl van szó.

A város a környék egyik legfontosabb kézmüves és ipari városává fejlödött. Már 1319-ben várfallal vették körül. 1432. Április 17-én a husziták megszállták, nagy kárt tettek benne, lerombolták a Küstrini kaput, kifosztották a templomot és majdnem az egész helységet fölgyújtották. 1605-ben a pestis nagy pusztulást tett, 643 lakos halt meg. A 30 éves háborúban a lakosság fele elpusztult, 1641-ben az egész várost tüz rombolta le, csak 6 ház maradt épen.

Csak a 18. Század elején kezdett a helység megnyugodni. 40 francia család idetelepedett és egy helyiörséget alapítottak, ami hozzájárult a kereskedelmi és üzleti élet föllendüléséhez. Brandenburg elsö honi múzeumának a gyökere itt volt. Frankfurt/Odera és Fürstenwalde mellett Müncheberg volt az akkori Lebus járás legfontosabb városa.

A mi századunk 20-as éveiben szüknek bizonyult a központ, ezért alapították meg a külterületen az ún. települést, (ma kertváros). Müncheberg e nyugodt részében építettük a mi szállodánkat.

1945-ben a várost német és szovjet csapatok majdnem teljesen lerombolták, hosszú ágyúzás után bedölt a templom boltozata, és a templom belseje kiégett. Már 1953-58-ban újráépítették a tornyot, amit 1828-29-ben a német híres építész Schinkel tervezett és épített.Környék
  A Niederfinow-i hajóemelö

A Niederfinow-i hajóemelö

Kedvelt kiránduló cél a kb. 50 km-re lévö Hajóemelö Niderfinow-ban, ami Európa egyik utolsó sértetlen folyóligetes tájában, az Oderbruch-ban található. Itt az Odera folyó Németország és Lengyelország között a természetes határ. Az Oderbruch 700 km² nagy és a Märkisch Oderland járás, ami Berlintöl az Oderáig nyúlik el - egy harmadát teszi ki.


Erre a vidékre jellegzö a sok kis falu, több településsel az. ún. tanyákkal. Egy négyzetkilométerre 30 lakos jut, ami sok helyet hagy a kontrasztdús természetnek. Egyrészt a száraz kontinentális klíma befolyásolja a növény és állatvilágot, másrészt az Odera folyó a változó vízállásával különleges vegetációt ad. Letschin környékén 353 ritka és védett növényfajtát számoltak

Sehol máshol Brandenburgban, söt Németországban se él annyi szárazságot és nedvességet ígénylö növény ilyen szorosan egymás mellett. Füves pusztai növények, amelyek a Fekete tenger környékén találhatók, itt együtt nönek a náddal, és a réteken különbözö vízinövényekkel. Különleges virág itt az Adonis-rózsácska, ami minden év tavaszán Seelow és Lebus között az Odera déli lejtöjét egy virágtengerré változtatja.

A 912 km hosszú Odera folyó formálta és befolyásolta - és azt teszi ma is - az itteni természetet és az itt élö emberek életét. Az Odera lapálya nagyon termékeny, ez egy életet adó folyó, de nagyon szeszélyes is. Az itt élö lakosság ezt figyelembe veszi. Ennek a környéknek legnagyobb változást 1747 és 1753 között II. Friedrich király tevékenysége hozta, amikor a folyó ágyát kiegyenesíttette. A folyó megrövidítésével elkezdödött az ingovány lecsapolása. Az Odera egész nyugati részén gátot építettek.

Füzfák és nyárfák, réti vadnövények gyakran gazoknak is nevezik, fontos szerept játszanak a természet egyensúlyában. Sürü lomboserdök különlegessé teszik ezt a tájat.

Itt a téli hóolvadás és az extrém nyári esözés gáttörést es áradást okozhat. Az utolsó ilyen esemény nem is olyan régen volt. 1997 júliusában és augusztusában az Odera vízállása olyan magas volt, mint még ebben az évszázadban sohasem elötte. Az ott lakók és a segítök közös munkájának köszönhetö, hogy nem történt nagyobb katasztrófa.

További kiránduló cél Neuhardenberg város, az ott található Schinkel-kastéllyal, és Brandenburg egyik utolsó vízimalma a 12 km-re fekvö kis faluban, Worin-ban.